Event & Artist Details

(who)

Anirudh Sethuraman

Anirudh Sethuraman
(Vocal - Carnatic)

Shreelakshmi S. Bhat-Violin
M. Sarvajit Krishna-Mridangam

(When)
April 19, 2024
05:00 PM
Admission
(What)
Sri Ramanavami Isai Vizha - 2024 - Vocal
(Where)

Ayodhya Aswamedha Maha Mandapam

 
  • 47, Arya Gowder Road West Mambalam Tamil Nadu 600033
044 2489 3077, 2345 1600

Event Type

Classical Music - Vocal

Organization

Sri Ram Samaj
47, Arya Gowder Road,
West Mambalam.

Artists